Човекът и тълпата в скрийнденс провокация

„Човек няма природа, има история“ – думите на Хосе Ортега-и-Гасет може да се стоварят силно върху ума и чувствата още докато първите кадри на MASS проникват през очите към цялата друга същност на гледащия. И отекват дълго след последните пясъчни щрихи. “MASS”, филм на Fu LE и танцова компания Tetrapode MASS е 10-минутен танцов филм по идея на френския режисьор Фю Ли, с когото имахме…


Burden Halved – раници, препълнени с вътрешни вселени

Окото на зрителя пътува по линиите, обхожда обектите. Външните им стени. Кухия, голям обем. Търси вход навътре през пролуките. Изследва и човешките тела. Мускулите, жилите. Костите, ребрата, китките. Очите, косите. Човешките тела движат архитектурните обекти. Архитектурните обекти-раници влияят на движението на човешките тела. Хореографията работи с това влияние. Какво е това? Какво са това? Кой…


Лагуната: човекът и природата в хореографирани структури

Залез в огледало; лилаво, черно, оранжево – меки цветове; движение – човешки крайници симетрично. Малък организъм, малко живо същество. Вода. Пясък. Растителност в лилаво. Трептяща вода. Растителност в лилаво с човешка фигура на ръба на кадъра. Летящи мушички и вода. Лилава растителност, човешка фигура, стъпки с ботуши. Безброй ситни мушици на хоризонта. Подвижно водно отражение на човешка…


Waiting for Color – притегателни и движещи сили

Танц, кино, скрийнденс, активизъм – една обединяваща характеристика между тези понятия често е движението. Може да се каже, че това са изкуства и форми на движението, или, в които движението има фундаментална роля. В някаква посока, в някакво темпо, към или отдалечавайки се, навътре към ядрото или отвъд, с цел и намерение или в плен на хаос? Филмът на Коста Каракашян Waiting for Color обединява…


Depths – контекстът на тялото и животът на камерата в дълбочините

В разговора за съвременното изкуство, скрийнденс интригува все повече творци и изследователи, натрупва интелектуален и експериментален инструментариум и дава все повече аргументи за своята автономия сред другите артистични полета. Защото, бидейки задължително кино и задължително танц, то действително може да се разглежда и ‘дълбае’ през призмата и на едното, и на другото направление. Но…


Между скрийнденс и видео арт, между себе си и света – Positive Negativity

Благодарение на онлайн разговора ни с Искра Иванова, хореограф и творец, в живото виртуално измерение на рубриката Превод в ефир, научихме колко значима е била средата й от артистични съмишленици и приятели в чертаенето на първите ориентири на създаване. То се случва в полето видео арт, където намират мястото си работите Corpus и Positive Negativity. Видео творбите, всъщност, се явяват първи…