Moving Body и School of Kindness представят Critical Moves Research Residency and Mentorship, резиденция за артисти и изследователи във Варна, България.

Тази изследователска резиденция ще се проведе в рамките на проекта "Истории на водата: изследване на Черно море". Митично, но недостатъчно представено, Черно море е епицентърът на тази дългосрочна изследователска траектория. Черно море е взето за пример, за да се разкрият различните му аспекти - изследвани през призмата на (културната) миграция, геополитиката, екологията и изменението на климата. Разглежданите теми включват, но не се ограничават до: териториално поведение и водни граници; (постсоциалистическа) търговия; добив и екологична несправедливост; воден живот и метеорология. Целта е не само да се покаже, че тези теми наистина са свързани, но и че те заедно изплитат мрежа, която засяга както човешкия, така и нечовешкия живот, както на брега, така и в морето. Различните направления на изследванията и програмата ще изследват историята и разказите във водите, за разлика от сушата, за да разкрият форми на културна линия чрез водата, които се противопоставят на доминиращите разкази за това как подхождаме към географията.

Изследователската резиденция "Критични движения" е проект на варненската организация "Moving Body" и пътуващото "School of Kindness".

#TheWayWeMoveMatters

Moving Body е платформа, която има за цел да се грижи за артистите и публиката, да ги събира заедно и да насърчава активни отношения между тях, за да зададе следните въпроси: Как се движим? Какво ни кара да се движим? Към какво се движим? Как се придвижваме от индивидуално към колективно тяло, оформяйки бъдещето на историята? Как се движим във време на катастрофа? Използвайки различни формати, като например ежегодния фестивал за пърформанси Moving Body, Moving Body очертава маршрути, по които артистите и публиката да се движат чрез изкуството, със силна концептуална и хореографска чувствителност. Moving Body се развива в различни територии и контексти и с различни теми. Програмата се фокусира върху работа, базирана на процеса; изследователски практики; уъркшопи; пърформанси; изложби; прожекции и партита, където опитът, срещата и диалогът са ключови. Водено от любопитство и отворен поглед към света, Moving Body подчертава ролята на изкуството за насърчаване на междукултурния диалог, добротата, човешките права и социалното сближаване чрез популяризиране и показване на социално и политически ангажирано изкуство. Инициативите на платформата Moving Body 2022 – 2023 са финансово подкрепени от Национален фонд „Култура“.

Уебсайт: https://movingbody.bg/en/
IG: moving_body

School of Kindness е „недисциплинирана“ перформативна, образователна и дискурсивна програма, която се провежда всяка година в България и извън нея, като събира артистични практици, мислители и социални работници. Училище за доброта е инициирано през 2020 г. с цел да популяризира добротата като радикална форма на действие, във време на реални, виртуални и психологически войни, както в така наречения Запад, така и извън него. School of Kindness е мотивирано от идеята, че образованието и „другите“ форми на производство на знания могат да доведат до социална промяна. Проектът има за цел да работи както в артистичен, така и в социален план с философска и етична задача: да размишлява върху самия въпрос какво означава да бъдеш любезен, да слушаш и да се учиш както от човешкия, така и от нечовешкия „друг“. Учебната програма се фокусира върху социалните и културните разкази за миграцията и разселването и разработва еманципаторски инструменти за (млади) практикуващи, които да се изправят срещу икономическото, културното и политическото неравенство и антагонизма в и на границата с Европа чрез теоретично и практическо-художествено обучение.

Уебсайт: https://schoolofkindness.eu/
IG: schoolofkindness

Джон Гейл 

Запознайте се с нашия първи резидент и ментор: Джон Гейл – от известно време следим работата на Джон и го поканихме да остане при нас във Варна. Много сме развълнувани да се включим в техния деколониален подход към историята на природното познание и да видим как тези изследвания се пренасят на черноморското крайбрежие.

 

Джон Гейл е живеещ в Лондон, куиър, българо-нигерийски етноботаник, който работи в ботанически колекции. Те използват материални архиви, за да задават въпроси относно ролята на растенията в имперската и колониалната история. Изследванията им са фокусирани върху разпитването както на космологиите, които информират практиките на ранното събиране на естествена история, така и върху увеличаването на знанията за историческите контексти, в които са се осъществявали тези колекции. Макар че ранните научни експедиции са във фокуса на много изследвания, все още е необходимо повече разбиране за ролята на коренното население в тази история.

 

 

Понастоящем Jonn работи по съвместна докторантура на AHRC/CHASE в сътрудничество с Университета Birkbeck и (@) Линеанското общество в Лондон, като изследва история, която дълго време е оставала скрита: приносът на колекционери и естествоизпитатели от чернокожи и коренно население към природните знания през XVIII и XIX век. Изследването им включва проучване на ръкописни и материални архиви, съхранявани в Линеанското дружество, идентифициране и проследяване на колекционери и естествоизпитатели, картографиране на мрежи от знания и разработване на деколониален подход за възстановяване и споделяне на информация от този архив.

 

Снимка (@) Huhtamaki Wab

Петя Иванова

Запознайте се с нашия втори резидент и ментор, Петя Иванова, родена във Варна и израснала в Германия. Радваме се, че нейният поетичен подход към технологиите и феминизма е част от нашата програма и че ще се включи в изследването на черноморската митология и местността, което тя възнамерява да проведе във Варна.

 

Петя Иванова е българска художничка, преподавателка, поетеса и изпълнителка, живееща в Берлин. Работата ѝ е рамкирана от нейното Студио за поетични бъдещето и спекулативни екологии. Опитвайки се да преодолее линейното и бинарно мислене, което технологиите носят, тя въвежда в компютърното изкуство поетични, емоционални, мицелни и психични отношения с живия свят.

Нейната трансдисциплинарна практика съчетава археология, биология, физика, изчисления и поетика, за да популяризира „поетичния метод“ като противовес на доминиращия в обществото „научен метод“. В началото на практиката си, при работата с електроника и сензори, тя започва да включва митологични подходи, магическото и неколичественото, за да анализира тези връзки от гледна точка на дълбокото време на медиите/технологиите.

Тя работи с иновативни технологии от гледна точка на феминистката технонаука. Малко разочарована от простите причинно-следствени връзки в количествената оценка, тя преодолява концептуалното разделение между това, което е естествено, и това, което е технологично, като работи с кристали, електронни схеми, растения, микроорганизми, насекоми и бактерии.

Петя завършва Университета по изкуствата в Берлин в класа Computational Art/Generative Art през 2015 г. Тя е стипендиант за 2023 г. на програмата Human Machine Fellow в (@) Akademie der Künste Berlin.

Изследователската резиденция Critical Moves и менторството/ School of Kindness 2023 са част от осмото издание на фестивала Moving Body (@). Дейностите на платформата Moving Body 2022-2023 се осъществяват с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ – България и Министерството на културата на Република България.

Снимка: (@) Ясмин Никел

Констант Леон

Запознайте се с нашия трети резидент и ментор Констант Леон, който се присъединява към нас след известно време, прекарано в Армения, и скорошно преместване в Брюксел. Много сме щастливи да се свържем с неговото/нейното политическо изследване на интимните и колективните пространства и да пренесем неговата/нейната многостранна практика на брега.

 

Констант Леон е френски, куиър звуков артист, базиран в Брюксел, съавтор на (@) Jouïr Podcast, междусекторен феминистки устен архив за интимности и лаборатория за създаване на звук, създадена съвместно с (@) Aphélandra Siassia и (@) Élise Boutié в Марсилия. Jouïr организира семинари и сесии за слушане във Франция и Армения и е част от проекта (@) SNAP като инструментариум за създаване на подкастове за сексуалността и интимността.

 

Амбициозен писател, той/тя работи върху книга, базирана на измислен музей на кръвосмешението, изследвайки връзката между травмата като отговор на системните обществени доминации и насилие, куиърността и литературата.

 

От 2018 г. той/тя работи в Армения като репортер, занимаващ се с геополитика и околна среда, създавайки аудиодокументални филми по теми, вариращи от атомна електроцентрала до устойчивостта на арменските войници чрез арттерапия (заедно с Жил Мардиросян и Даря Джумел за (@) France Culture). Той/тя също така провежда разследвания за корупцията в областта на водоснабдяването в Армения и за минния активизъм в Амулсар.

 

Той/тя обича да рисува, да клоунадира и да практикува съвременен танц с (@) CoCholab в Армения.

 

Снимка: Hanna Mauvieux

Юсеф Ел Идриси

Запознайте се с нашия четвърти резидент и наставник Юсеф Ел Идриси. Юсеф ще се присъедини към нашата програма с философски подход към екологията и технологиите. За нас е огромно удоволствие да посрещнем това „геопоетично“ изследване във Варна.

 

Юсеф Ел Идриси е мароканец, самоук мултидисциплинарен артист, изследовател и културен работник, базиран в Казабланка. През 2018 г. съосновава колектива (@) Kounaktif, чиято цел е да демократизира достъпа до изкуства, работещи в пресечната точка на екологията, технологиите и изкуството.

В артистичната си практика използва възлово кодиране, поезия, полеви записи, филмиране, аналогови машини и формати като видеоинсталации, интерактивни работилници и издаване. Работата му се занимава с деколонизацията на въображенията, митологиите на коренното население, властовите отношения и динамиката на несъзнаваното. Понастоящем разработва творби в рамките на проекта (@) DAMJ, който свързва територии, дисциплини и общности, като същевременно изследва динамиката на тялото и психеята.

Юсеф има бакалавърска степен по философия на комуникациите и обществените пространства и магистърска степен по културен и артистичен инженеринг.

Изследването му за Water Histories ще му позволи да задълбочи интереса си към взаимовръзката между психика и пространство, тяло и съзнание, технология и живи същества, грешки (glitches) и симбиоза. Изследването ще се фокусира върху геополитиката и „геопоетиката“ на водата спрямо нейните флуидни и лечебни свойства.

Лизет Смитс

Основател и основен мотор на School of Kindness

Лисет Смитс (р. 1965 г., Южна Нидерландия) е куратор, изследовател и преподавател, който работи в областта на изкуството и обществото. Тя е съосновател и създател на School of Kindness (от 2021 г.) – перформативна, дискурсивна и образователна платформа, която понастоящем работи в България. Тя курира интердисциплинарни програми и разработва междусекторни учебни програми, като работи с различни групи и публики. Изследванията ѝ са ангажирани с формите на миграция и състоянията на междинност; идеите за радикалност; посредничеството на гласа; и добротата като метод. Сред постиженията ѝ са артистичен директор на Casco Institute в Утрехт (1995 – 2005) и ръководител на курса Master of Voice (Sandberg Institute, Амстердам, 2016 – 2018). Курирала е множество мащабни изложби, по-специално „Депресия“, „Мадам Реализъм“ и „Дълбоки разрези“ (Marres, Маастрихт, 2009 – 2013), както и перформативни и образователни програми като „Кандидатът“ (ABA Берлин, 2016) и „Други гласове/Летичен курс“ (Nieuwe Instituut – @NieuweInstituut Ротердам, 2019). Преподавала е на международно ниво и е била дългогодишен преподавател в Gerrit Rietveld Academie и De Appel, и двете в Амстердам. Публикувала е също така есета, интервюта, книги и списания.

Снимка: Lisette Smits

Анна Луинджи

Съосновател и мотор на School of Kindness

Анна Лунгин (р. 1993 г., Париж/арменска/руска диаспора) е писателка на поезия в проза и творческа нехудожествена литература, понастоящем живееща в Париж. Преминавайки през границите на интимността и идентичността, изграждайки разкази чрез присъствието на един неопределен Аз, протягайки ръка към безкрайните възможности на колективните разкази за пола, желанието и грижата. Практиката ѝ се основава на изследвания и е особено заинтересована от неотложността на пресичането на такива теми. Преди това е била съосновател на микроиздателство, обучен сомелиер, специализиран в натурални вина, и е участвала в откриването на независима книжарница, а сега е съуправител на „School of Kindness“; нейни творби са включени в мултимедийни изложби, антологии и публикации в международен мащаб и участва в различни организации, които провеждат семинари по писане за деца.

Снимки: Джесика Хефърнан

*Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, Фонд „Култура“ на Община Варна и Министерство на културата, както и с индивидуални дарения.

Видео галерия

Фото галерия