Диктатура на плътта

“Диктатура на плътта” от Александър Габровски Не спира да се върти в леглото. Намества краката си – леко разтворени, но не твърде. Лежи по гръб, после се обръща по корем. Сърби я тилът.…


WonderForest VR

По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал „Движещо се тяло“ 2021г.? „WonderForest“ изрично се фокусира върху въпроса какви човешки възприятия ще бъдат налични при преживяването на…