Ателие WO MAN с Марион Дърова

Ателие WO MAN с Марион Дърова06-07.11 / 10:00-12:30 / The Center Ателието ще въведе участниците в практиката и метода на изграждане на пърформанса „WO MAN”. Ще се занимаваме с формални задачи и аспекти на танца и ще ги прилагаме в действие. Лишен от всякаква амбиция, този уъркшоп е възможност да споделя опорните точки на един работен процес, които неизбежно реферират към по-общи въпроси на танца…


Пърформанс "Невъзможни действия" / NUTRICULA

Невъзможни действия / NUTRICULAПърформанс05.11 / 19:30 / Градска Художествена Галерия Варна NUTRICULA подлага изпълнителите на поредица от задачи, които целят да изпитат и преосмислят границите и функциите на тялото и да разрушат (не)съзнателни навици в движението. Работата цели да освободи тялото и движенията му от наложените върху тях значения. Работата се занимава с напрежението между глобално…