Формати

Платформата Moving Body навигира своята мисия през следните формати:

Moving Body Festival – ежегоден фестивал във Варна, България, чиято програма включва прожекции на късометражни филми, лекции, уъркшопи, беседи и пърформанс програма.

Critical Moves – международна филмова състезателна програма с прожекции в рамките на фестивала.

Translation on Air – месечна рубрика, посветена на късометражни танцови филми.

Habitat – територия за създаване на собствени артистични творби, както и за възлагане на такива.

Our movement – територия за споделяне на артистични практики в рамките на творчески лаборатории, уъркшопи и образователни програми.

Let’s Move – карта на турнета – национално и международно разпространение на прожекции, представления, практики и работилници.

Очаквайте скоро!

The Way We Move Matters – линия на застъпничество, която включва: организирането на обществени дискусии и подготовката на официални становища по теми и проблеми, свързани със съвременното изпълнителско изкуство, статута и ролята на артиста, мястото на фестивалните инициативи.