Формати

Платформата Moving Body навигира своята мисия през следните формати:

Moving Body Festival – ежегоден фестивал във Варна, България, чиято програма включва прожекции на късометражни филми, резиденции, лекции, разговори,споделяне на артистични практики и пърформанс програма.

Critical Moves – отворени покани за кандидатстване в рамките на Moving Body Festival.

*Прожекции и *Резиденции

Translation on Air – месечна рубрика, посветена на късометражни танцови филми.

Habitat – територия за създаване на собствени артистични творби, както и за възлагане на такива.

Our movement – територия за споделяне на артистични практики през уъркшопи, лаборатории и др.

Let’s Move – карта на турнета – национално и международно разпространение на прожекции, представления, практики и работилници.

Очаквайте скоро!

The Way We Move Matters – линия на застъпничество, която включва: организирането на обществени дискусии и подготовката на официални становища по теми и проблеми, свързани със съвременното изпълнителско изкуство, статута и ролята на артиста, мястото на фестивалните инициативи.