Да изтанцуваш тежестта на битието

Времето не е нищо друго освен формата на вътрешното сетиво, т.е. на нагледното представяне на самите нас и на нашето вътрешно състояние. Времето е формалното априорно условие на всички явления изобщо. – Кант, “Критика на чистия разум” Кадър от “Burden Halved” с режисьор и хореограф Кити МакНами, артистичен директор и автор на скулптурите Лара Шнитгер…


Лагуната: човекът и природата в хореографирани структури

Залез в огледало; лилаво, черно, оранжево – меки цветове; движение – човешки крайници симетрично. Малък организъм, малко живо същество. Вода. Пясък. Растителност в лилаво. Трептяща вода. Растителност в лилаво с човешка фигура на ръба на кадъра. Летящи мушички и вода. Лилава растителност, човешка фигура, стъпки с ботуши. Безброй ситни мушици на хоризонта. Подвижно водно отражение на човешка…


Оставени сами на себе си

Изкуството служи на човека, за да се възвиси и издигне духовно над самия себе си, да използва това, което наричаме духовна воля. – Андрей Тарковски Кадър от “Intertidal.Barene”, продукция на Collettivo CONFLUENZE Intertidal.Barene потегля бавно, много бавно, много много бавно и този ритъм остава до края на скрийндес творбата. Кадрите във филма се ваят от…


За свободата да бъдеш себе си и правото на достоен живот

Hикой не трябва да бъде подлаган на изтезания или на жестоко, нечовешко, или унизително третиране, или наказание. – Из “ВСEOБЩA ДEКЛAРAЦИЯ ЗA ПРAВAТA НA ЧOВEКA“ Кадър от “Waiting for color”, концепция и изпълнение Коста Каракашян Филмът е Waiting for color, а режисьорът е Коста Каракашян. Сюжетът е гей-чистката в Чечня през 2017 година, а голямата тема е…


Waiting for Color – притегателни и движещи сили

Танц, кино, скрийнденс, активизъм – една обединяваща характеристика между тези понятия често е движението. Може да се каже, че това са изкуства и форми на движението, или, в които движението има фундаментална роля. В някаква посока, в някакво темпо, към или отдалечавайки се, навътре към ядрото или отвъд, с цел и намерение или в плен на хаос? Филмът на Коста Каракашян Waiting for Color обединява…


Depths – контекстът на тялото и животът на камерата в дълбочините

В разговора за съвременното изкуство, скрийнденс интригува все повече творци и изследователи, натрупва интелектуален и експериментален инструментариум и дава все повече аргументи за своята автономия сред другите артистични полета. Защото, бидейки задължително кино и задължително танц, то действително може да се разглежда и ‘дълбае’ през призмата и на едното, и на другото направление. Но…


Движенчески атмосфери сред височини и дълбини

All we know of ourselves is just a certain little surface and there is a whole under-earth of complexity to us that, by definition, keeps out of our sight. It is actually absent to us. It comes through dreams. – John O’Donohue Кадър от “Heights”, концепция и изпълнение Светлин Велчев Днешната ни среща е със Светлин Велчев, хореограф и визуален артист,…


Между скрийнденс и видео арт, между себе си и света – Positive Negativity

Благодарение на онлайн разговора ни с Искра Иванова, хореограф и творец, в живото виртуално измерение на рубриката Превод в ефир, научихме колко значима е била средата й от артистични съмишленици и приятели в чертаенето на първите ориентири на създаване. То се случва в полето видео арт, където намират мястото си работите Corpus и Positive Negativity. Видео творбите, всъщност, се явяват първи…


Corpus - началото на всички начала

Телата нямат място нито в речта, нито в материята. Те не обитават нито “духа”, нито “тялото”. Те имат място на границата, като граница: граница – външен край, фрактура, пресичане на чуждото в непрекъснатостта на материята. Разтваряне, прекъснатост. – Жан Люк Нанси, “Corpus” Кадър от “Corpus”, концепция и изпълнение Искра Иванова Искра Иванова е…