Making Men – 10.00’’ – Antoine Panier & Harold George – Belgium

Making Men разглежда въпроса за мъжествеността. Този танцов филм разглежда 4 индивида в процес на превръщане в мъже. Както се очаква, те безпрекословно преминават в мъжественост през различни етапи от живота си, възприемайки ясно кодираните характеристики, разрешени от обществото. Заснет в спиращия дъха пейзаж на Зимбабве, филмът се отличава със силна и ритмична хореография, но също така и със специална операторска работа, която засилва емоциите, вдъхновени от движението.

След петнадесет години като съвременен танцьор, Антоан Пание – Mijim пренасочва професионалната си дейност към новите технологии и визуалната комуникация. След това изпълнява проекти в различни области и участва в разработването на Theatrez-moi! платформа, за която той произвежда много видео трейлъри.

* * *

Making Men examines the question of masculinity. This dance film zooms in on 4 individuals in the process of becoming men. As is expected, they proceed unquestioningly into manhood through various stages of their lives, adopting the clearly coded characteristics allowed by society. Shot in the breathtaking landscape of Zimbabwe, the film features strong and rhythmical choreography but also a special camera work that intensifies emotions inspired by the movement.

After fifteen years as a contemporary dancer, Antoine Panier – Mijim redirects his professional activity to new technologies and visual communication. He then carries out projects in various fields and participates in the development of the Theatrez-moi! platform for which he produces many video trailers.

#TheWayWeMoveMatters
https://www.duniadance.net/en/making-men-en#dunia 

 

Bória – 09:24” – Iwona Pasińska – Poland

Режисьорът на филма Ивона Пасинска следва подхода на художника, а именно шествието на героите, блестящи с всички цветове, като импулс за композиране на хореографията и изграждане на последващи сцени, които съставят метафората на живота в общността, продължавайки линията на живота, преживяването на добро и зло, щастие и болка, неизменния ритъм на природата и промяната на съдбата.

Ивона Пасинска е хореограф, драматург, театрален теоретик, художествен ръководител на Movements Factory и основател на Movements Factory Foundation. През 1997 г. Пасинска става главен танцьор на Polski Teatr Tańca – Polish Dance Theatre. От 2010 г. тя си сътрудничи като хореограф и/или драматург по движения с драматични театри, опери и алтернативни театри. От 2016 г. е директор на Полския танцов театър.

* * *

The director of the film, Iwona Pasińska, treated a painter’s approach, namely the procession of the characters glittering with all colours, as an impulse to compose the choreography and build subsequent scenes that make up the metaphor of life in the community, moving on the line of life, experiencing good and evil, happiness and pain, the unchanging rhythm of the nature and change of fate.

Iwona Pasińska is a choreographer, movement dramatist, theatre theorist, artistic director of Movements Factory and founder of the Movements Factory Foundation. In 1997 Pasińska became the principal dancer of Polski Teatr Tańca – Polish Dance Theatre. Since 2010 she has been collaborating as choreographer or movement dramaturge with dramatic theatres, operas and alternative theatres. In 2016 she has become the Director of the Polish Dance Theatre.

#TheWayWeMoveMatters

 

And You See Me – 07:21” – Emily Shapiro – United States

Колективът Body Shift и Austin VA Dance Troupe – задават въпросите: кой може да бъде танцьор и как може да изглежда танцът? Портрет на импровизационния танц на общност от хора със смесени способности и увреждания в Остин, Тексас.

Емили Шапиро е интердисциплинарен режисьор, който в момента следва магистърска степен по филмово изкуство и медийно производство в Тексаския университет в Остин. Нейната работа изследва теми за интимност и връзка между индивиди в маргинализираните общности.

* * *

The collective Body Shift, and the Austin VA Dance Troupeask the questions, who can be a dancer and what can dance look like? A portrait of the mixed-ability improvisational dance community in Austin, TX.

Emily Shapiro is an interdisciplinary filmmaker, currently pursuing an MFA in Film and Media Production at the University of Texas at Austin. Her work explores themes of intimacy and connection between individuals within marginalized communities.

#TheWayWeMoveMatters
https://www.emilykshapiro.com/blank-1 

 

Navigation – 13:30” – Marlene Millar – Canada

Заснет в зрелищния регион Бурен на западното крайбрежие на Ирландия, „Навигация“ изследва настоящата хуманитарна криза на изместване и дислокация, която се преживява както индивидуално, така и колективно, като използва самата земя, за да изследва как се придвижваме през непознат терен.

Награденият режисьор с опит в съвременния танц, Марлене Милар – The Migration Dance Film Project, създава танцови проекти в продължение на вече 30 години. С хореографията на Санди Силва, Милар използва нюансираната динамика, емоция и прецизност на ударните танци, за да оформи мощна кинематографична сюжетна линия.

* * *

Filmed in the spectacular Burren region of the west coast of Ireland, Navigation explores the current humanitarian crisis of displacement and dislocation that is experienced both individually and collectively, using the land itself to explore how we navigate through unknown terrain.

An award-winning filmmaker with a background in contemporary dance, Marlene Millar – The Migration Dance Film Project has been creating dance media projects for 30 years. With Sandy Silva’s choreography, Millar uses the nuanced dynamics, emotion and precision of percussive dance to shape a powerful cinematographic storyline.

#TheWayWeMoveMatters
https://vimeo.com/420125354 

 

Lazarus – 08:34” – Tuixén Benet – United States

Чрез диалог между движението и пейзажа, Лазарус разсъждава върху обективирането на женското тяло във филма. Цитатът на Едгар Алън По „смъртта на красива жена е, безспорно, най-поетичната тема в света“ задейства поредица от падания и възстановявания, които избягват поетичното, но и се опитват да го намерят.

Tuixén Benet е хореограф и режисьор, базирана в Барселона и Лос Анджелис. Хореографирала е за игрални филми, рекламни кампании и музикални видеоклипове по целия свят, като си сътрудничи с изпълнители като Tame Impala, Polo & Pan, Justice, El Guincho или Juanes. Tuixén Benet завършва хореография и техники за интерпретация в Institut del Teatre. Diputació de Barcelona, а в момента следва магистърска степен по филмова режисура в California Institute of the Arts.

* * *

Through a dialogue between movement and landscape, Lazarus reflects on the objectification of the woman’s body in film. The famous quote by Edgar Allan Poe „the death of a beautiful woman is, unquestionably, the most poetical topic in the world“ triggers a succession of falls and recoveries that escape the poetic by trying too hard to find it.

Tuixén Benet is a choreographer and filmmaker based out of Barcelona and Los Angeles. She has choreographed for feature films, advertising campaigns and music videos all over the world, collaborating with artists such as Tame Impala, Polo & Pan, Justice, El Guincho or Juanes. Tuixén Benet graduated in Choreography and Interpretation Techniques at the Institut del Teatre. Diputació de Barcelona and earned an MFA in Film Directing at the California Institute of the Arts.

#TheWayWeMoveMatters
https://vimeo.com/427499245 

 

Toporzeł – 09:30” – Iwona Pasińska – Poland

Красиви планински пейзажи, от които растат фигури на танцьори, скали, храсти, строгостта на природата и нейната сила, всичко се преплита помежду си, като по този начин подчертава силните връзки между природата и човека. Проектът е вдъхновен от скулптури на Станислав Шукалски.

Ивона Пасинска е хореограф, драматург, театрален теоретик, художествен ръководител на Movements Factory и основател на Movements Factory Foundation. През 1997 г. Пасинска става главен танцьор на Polski Teatr Tańca – Polish Dance Theatre. От 2010 г. тя си сътрудничи като хореограф или драматург по движения с драматични театри, опери и алтернативни театри. От 2016 г. е директор на Полския танцов театър.

* * *

Beautiful mountain landscapes, from which the figures of dancers grow, rocks, bushes, the severity of nature and its strength, everything intertwines with each other, thus emphasizing the strong bonds between nature and man. The project was inspired by sculptures by Stanisław Szukalski.

Iwona Pasińska is a choreographer, movement dramatist, theatre theorist, artistic director of Movements Factory and founder of the Movements Factory Foundation. In 1997 Pasińska became the principal dancer of the Polski Teatr Tańca – Polish Dance Theatre. Since 2010 she has been collaborating as choreographer or movement dramaturge with dramatic theatres, operas and alternative theatres. In 2016 she has become the Director of the Polish Dance Theatre.

#TheWayWeMoveMatters

 

ISOLATIONS – 02:23” – Talia Shea Levin – United States

16-милиметров танцов проект, създаден в отговор на мерките за самоизолация в Лос Анджелис, Калифорния, през март 2020 г. По безопасно е, когато сме на разстояние, сами заедно и заедно сами. Песента е на Amanda Leigh Jerry.

Мултидисциплинарен създател, Талия Ший Левин е писател, режисьор и продуцент на филми, театрални представления и 360 VR творби, които включват пътуване във времето, свръхестествени сили, общности, задвижвани от жени, симулирана реалност, несподелена любов, пътувания, кинетична комуникация и още. Нейната работа е представена в Short of the Week, NoFilmSchool, PÖFF Shorts, Нешвилския филмов фестивал, където нейният късометражен филм NEXT TIME получава награда на публиката. Завършила е драма (режисура) и сценарий в Carnegie Mellon University.

* * *

A 16mm dance project created in response to shelter in place orders in Los Angeles, CA, March 2020. An outlet for chaos and the enduring need to connect. Safer apart, alone together. The Song is written by Amanda Leigh Jerry.

A multidisciplinary creator, Talia Shea Levin has written, directed, and produced films, theater performances, and 360 VR video works that incorporate time travel, supernatural powers, women-powered community, simulated reality, unrequited love, road trips, kinetic communication, and more. Her work has been featured in Short of the Week, NoFilmSchool, PÖFF Shorts, the Nashville Film Festival, where her short film NEXT TIME received an Audience Award.  She holds a degree in Drama (Directing) and Screenwriting from Carnegie Mellon University.

#TheWayWeMoveMatters
https://vimeo.com/414840425 

 

ARTIST – 01:00” – Max Zachrisson – Switzerland

Вече успях? Вие сте изложили себе си, уязвими сте, на хлъзгав склон до никъде в преследване на чуждата визия за успех. Успях ли сега? Вие сте постоянно бомбардиран и колкото повече се съпротивлявате, толкова повече получавате. А сега? Страхувате се, затова отлагате още малко, разсейвайте се с други неща. Трябва да го направя. Смеете се и плачете за това, кучето никога не хваща опашката. Вече успях ли?

Макс Захарисън е танцьор, режисьор, композитор и хореограф от Швеция. Докато танцът е основната му работа, филмовото изкуство бавно започва да играе по-голяма роля в живота му и през 2018 г. той създава собствена продуцентска компания, Max Zachrisson Productions, базирана в Швейцария.

* * *

Have I made it yet? You’ve exposed yourself, you’re vulnerable, you’re on a slippery slope to nowhere in pursuit of someone else’s vision of success. Have I made it now? You’re in a constant state of bombardment and the more you try, the more you receive it. How about now? You’re scared, so procrastinate a little more, distract yourself with other things. I must make it. You laugh and cry about it, a dog never catches its tail you know. Have I made it yet?

Max Zachrisson is a dancer, filmmaker, composer and choreographer from Sweden. While dance has been his main work, filmmaking slowly began to take a bigger role in his life and in 2018 he started his own production company, Max Zachrisson Productions, based in Switzerland.

#TheWayWeMoveMatters
https://vimeo.com/400448776/f2f6792875 

 

Beyond the body – 03:35” – Maya Wuytack – Belgium

Поетът и режисьор Maya Wuytack изследва поетиката на тялото и езика на сетивата. Тя създава диалог между езика и по-старото от езика: първичната поезия на кожата. На тази граница между вътрешния и външния свят се разгръща интимен танц между съня и сънуващото тяло.

Белгийската поетеса и режисьор Maya Wuytack завършва магистърска степен по драматични изкуства в консерваторията на Кралската академия за изящни изкуства, KASK Гент. Тя пише, изпълнява и ръководи сценични и филмови продукции с кросоувъри в танци, визуално изкуство и музика.

* * *

Poet & Director Maya Wuytack explores the poetics of the body and the language of senses. She creates a dialogue between language and what is older than language: the primal poetry of the skin. On this border between inner and outer worlds an intimate dance unfolds between the dream and the dreaming body.

Belgian Poet and Director Maya Wuytack graduated as Master in Dramatic Arts at the Conservatory of the Royal Academie Of Fine Arts, KASK Ghent. She writes, performs and directs stage and film productions with crossovers to dance, visual art and music.

#TheWayWeMoveMatters
https://www.mayawuytack.com/beyond-the-body-filmgedicht