Разходка с екскурзовод – следобед с етноботаника Джон Гейл: Работилница „Движещи се растения

Събота 14 октомври 14.00 – 16.00 ч.
Местоположение: Централен вход на Морската градина

По време на този уъркшоп ще се разходим по дължината на Морската градина на Варна и ще изследваме някои от бързите миграции или движения на живеещите там растения, свързани с взаимоотношенията им с хората. Ще разгледаме различните начини, по които растенията мигрират, и ще се съсредоточим върху синдрома на хемерохорията – или умишленото и случайното разпръскване на растителни семена от хората, както и върху това как и защо в миналото са се случвали разпръсквания, предизвикани от човека. По време на разходката ще изследваме различни истории на придвижване на растенията заедно с хората и ще помислим за тяхното преплитане в рамките на човешките миграции, колониалната история и науката ботаника. Ще разгледаме значението на градините като планирани природни пространства и ще помислим как понятия като симбиоза, устойчивост и придвижване са свързани с антропогенните движения на растенията. Ще помислим и за последиците от тези движения, ще поговорим за етноботаническия подход към опазването на биокултурата и ще проведем широка дискусия за това как участниците се отнасят и взаимодействат с растенията в Морската градина на Варна.

*Резидентска програма Critical Moves Research Residency е част от осмото издание на Moving Body Festival

Последвайте нашите канали за всички новости около платформата:

Facebook.com/movingbodyfestival

Instagram.com/moving_body

Youtube.com/MovingBodyPlatform

Vimeo.com/movingbodyfestival

Дейностите на платформата Moving Body 2022-2023 се осъществяват с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ – България и Министерство на културата на Република България.