Dance Virus – Practice for Altered States

В изолация вирусите не проявяват нито един от очакваните признаци на живот. Те не реагират на дразнители, не растат и не правят нищо от това, което обикновено свързваме с живота.
Участниците ще бъдат насърчени да разглеждат и използват движението като вектор на колективна мобилизация и инструмент, да преоткрият своята телесност във връзка с освобождаващото и нарастващо излагане на уязвимост и риск, което си струва. Ще използваме „shaking“ на тялото, ходене и жестове в структурирана композиция и импровизация, за да преживеем алиенацията и битието.
Уъркшопът изследва как човешката потребност от принадлежност към общност, завръщане към тялото, празнуване на тялото, съпричастност, споделяне и съществуване заедно, основни нужди за благополучието на всеки човек във времена на изолация, несигурност и страх.
Това е възможност да дадете възможност на себе си и на другите да бъдат заразителни с танца в публичното пространство на нашия хабитат, да играят с опасния избор, за да почувстват свободата. Деликатността, честността, откритостта и игривостта са потоците, в които сами откриваме и разпространяваме ритъма чрез танца.
Практиката е подходяща за всяко тяло.

Ако искате да осъществите практиката в своя град не се колебайте да се свържете с нас!

 

*Практиката е създадена с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ на Република България, програма „Творчески инициативи“