Вече повече от две години ние, хората, пръснати по планетата, живеем във време и обстоятелства на пандемия. Covid-19 се появи и заредува отчайващи вълни на заболеваемост и смъртност със спокойни периоди на жадувани глътки въздух. Къде сме в момента и какво предстои – всички ще разберем. Заедно, защото световната пандемия е универсална и споделена. Никой не е изцяло защитен. Тя е навсякъде и е уравновесяващ човечеството конфликт. Всички ние преживяхме месеци на изолация, научихме нови правила, търсихме решения колективно. Загубихме време, борейки се за собственото си здраве; загубихме близки хора; загубихме и възможността за близост; за прегръдка без тревога и целувка без страх. Но в споделената болка и съпреживяна травма, открихме силен копнеж за заедност и забленувахме да извикаме силно, че животът ще продължи; че изкуството ще просъществува; че човешкото въображение е вдъхновено и че танцът тепърва започва! 

Именно като реакция на Covid-19 се появява скрийнденс проектът Circumstance 2020 на Сю Хийли. Тя е режисьор, хореограф, артист от Австралия. Базирана е в Сидни, но творческото й призвание – в широк спектър от форми и полета, включващ танц за екран, изпълнителски изкуства, инсталация…, я отвежда в разнолики точки на света – Япония, Хонконг и още. Макар винаги движеща се, за моя радост, тя отдели време и откликна на въпросите ми – имейл кореспонденцията ни обогатява настоящия текст, тъй като в него са преплетени споделените от Сю мисли за Circumstance 2020 и за времето, което всички заедно обитаваме.

Кадър от Circumstance 2020, концепция Сю Хийли 

За Сю Хийли, скрийнденс е форма, която опознава и с която работи вече много години. Потенциалът на окото на камерата е огромен. Разгръща, освобождава и трансформира пространството – това е и контрапункт на театралното място, което е затворено и ограничено, криещо по-различни възможности за живо преживяване. Камерата има своя неповторима магия, предлагаща на всеки артист нови пътеки за експериментиране. За Сю важен е и близкият план – емоцията на човешкото лице, достъпна по фантастичен начин през инструментите камера и екран. Специфичен е и погледът й към хореографията в танцовия филм – възможна през тялото и движещия се човек, но също и през техники на монтажа. Сю изучава скрийнденс на практика и на теория, през своя собствен професионален път, достигайки полезни рефлексии за капацитета на артистичното поле. Част от тях бихме открили в книгата й, CAPTURING THE VANISHING: A CHOREOGRAPHER AND FILM, коментираща ефимерността на танца в неговите живи проявления, както и опциите за негово архивиране и анализиране, когато съществува във видео формат. А едно от множество доказателства за креативната практика на Сю Хийли е и фокусът на статията: филмът Circumstance 2020.  

 

Търсеща как да продължи да работи, дори в условия на нужно социално дистанциране, седейки на скала с изглед към великолепния плаж Куги в Сидни, Сю осъзнава, че разполага с методологията за преодоляване на проблема. Така се ражда идеята за танцов филм, сниман предимно с камера-дрон, позволяваща разстояния между танцьори и екип. Режисьорката споделя още, че забелязва как много нейни колеги се обръщат веднага към камерата и дигиталното като очевидни временни решения на проблема с близостта до колаборатори и публики. А смята също, че е възможна по-смела крачка напред – разширяване и тестване на границите на видео форматите – например, през творба като Circumstance 2020. Творческият поглед към дигиталното се превръща и в активен коментар на странното Covid-19 време. Името на скрийнденс проекта също е показателно, означавайки обстоятелство и насочвайки вниманието ни към липсата на или невъзможността за абсолютен контрол и нуждата от умения за адаптиране – характеристики на човешкото съществуване. 

 

За своя проект, Хийли открива две места с достатъчно свеж въздух и големина, приспособявайки се към текущите правила за сигурност – изоставен вътрешен градски резервоар и стара каменоломна. И двете имат суров вид и са обособени от твърди текстури, бетон и камък, което Сю намира за подходящо за поместване на своята хорегорафия за 27 танцьори. Изразът ‘между чука и наковалнята’ се превръща в работно заглавие, заради избраните пространства и пандемичната ситуация с неясен изход. 

 

Освен с вече споменатите 27 танцьори, Сю работи още с композитора Фиона Хил и Симфоничния оркестър на Сидни, за създаването на финално симбиотично скрийнденс произведение. Партньорствата са възможни благодарение на Covid-19 схема, приложена от правителството и насочена специфично към артисти. Това е плюс за Сю, тъй като визията й за филма изисква голям брой артисти и амбициозен мащаб.

Кадър от Circumstance 2020, концепция Сю Хийли 

В този период, както в много държави по света, така и в Австралия, хората, занимаващи се с танц и движение, са принудени да се движат у дома,  да учат хореография и да репетират през дигитални платформи. Затова за Сю и нейните танцьори е чудесно изключение да се срещнат отново на живо и да работят по проект, който не застрашава здравето им, като в същото време им дава възможност за пълнокръвен творчески процес.

 

Забележима и запомняща се част от Circumstance 2020 са цветните акценти – греещи в оранжево маски, пръчки и кръгове, върху които танцьорите се движат. И трите вече са визуални мотиви на пандемията, универсално близки и разпознаваеми. Маските  – като защитни стени между човека и света. Кръгът – като личното пространство, в което всеки да карантинира и съхрани тялото си. Пръчките – като мерител на разстоянията помежду ни и напомняне за новите правила. Сю споделя, че именно тяхното значение е надхвърлило първоначалния замисъл – не само символи на разделението, а и ярък хореографски инструмент, провокиращ танцьорите в импровизацията и търсенето на оригинални движенчески идеи.

 

Освен като пряк отговор на пандемичното време, танцовият филм е и покана за размисъл за връзките между човек, човешко тяло, природа, пейзаж, грижа към земята. За работата на Сю екологични теми, свързани с околната среда, са есенциални. Според нея настоящият момент е ключов, дори критичен, за поставянето на въпроса с бъдещето на нашата планета. Климатичната криза е вече болезнена реалност и няма време за губене. През изкуството си, Сю възнамерява да продължи да фокусира внимание върху именно тези належащи и опасни конфликти, да пита защо и как обитаваме големия ни дом-планета. 

 

Богат и значим с посланията си, Circumstance 2020 е и естетически смел творчески проект. Той преплита драматизма на мащаба на природата с драмата на човешкото лице. Катарзисен е със своята музика и завихрящ се, като че ли устремен заедно с вятъра. В някои мигове е като игра, в която човешките същества са миниатюрни, но способни на колективно съзидание на завладяваща магия. Тази естетика става възможна и чрез осезаемата техническа прецизност, с която е реализиран Circumstance 2020. От една страна през елемента операторско майсторство и монтаж; и от друга – благодарение на отлично подготвените танцьори, въвлечени в проекта.  

 

В кореспонденцията ни, Сю сподели, че дронът е истински дар за нея като режисьор, защото има уникална мобилност и гъвкавост в улавянето на пространства и движещи се тела. Камерата е третирана като способна на хореография и този подход е видим във филма. Може би дори и за нетренираното око, защото творбата веднага носи бурен емоционален заряд още на инстинктивно ниво. Камерата-дрон придава висцерално усещане и завладява сетивата на зрителя. Тя е едновременно всеобхватна, но и способна да се приближи до ‘героите’. Танцьорите не се докосват един друг, но постигат близост и ритъм благодарение на интимния поглед на дрона. 

 

За Сю това не е първи експеримент с тази технология и тя с увлечение разказва, че е била подготвена за снимачни дни с адреналин и предизвикателства, за въздействието на огромната природна красота и за постигането на добри резултати. Заедно със своя артистичен съмишленик, Кен Бути, Хийли разгръща потенциала на камерата. Кен създава специален чувствителен дрон, който може да се ползва и в закрити пространства, в близост до танцьорите. Може дори да ‘кацва’ върху тях, да ги ‘преследва’, или те да ‘гонят’ него. А на свой ред Сю открива нови варианти за хореография с активна камера, която е много повече от неутрален наблюдател на действието. Със Circumstance 2020 и процеса на създаването му, тя насочва мисълта ни и към човека-танцьор като издръжлив, приспособим, силен, изобретателен, дори когато е изправен пред тежка реалност. 

 

Последният ми въпрос към впечатляващата личност на австралийската режисьорка, в нашата писмена кореспонденция, беше “А сега накъде?”, тъй като е вълнуващо какво следва за артист с дългогодишна и успешна кариера, отворен към нови експерименти и неотъпкани креативни пътеки. За Сю Хийли предстоят още приключения. В момента работи върху нова работа – LIVE ACTION RELAY. По нейни думи – странните времена изискват странни практики. Новият ѝ проект съчетава киното, танца и живото преживяване, обещавайки необичайни усещания за възприятията ни. Пърформанс на живо, уловен от дрон и три камери на земята, монтиран в момента на случване и излъчван директно в рамките на дигитален фестивал. Сложно, предизвикателно, интригуващо! Със сигурност, творенията на Сю ще продължат да раздвижват и замислят своите зрители. Circumstance 2020 вероятно ще може да бъде преживян в рамките на предстоящ фестивал, а в бъдеще и онлайн. Заслужава си, защото е скрийнденс проект, невербално общуващ на универсалния език на движението и през танц, разказващ ни историята, която все още живеем и пишем заедно. Важно потвърждение на копнежа за изкуство и свързване. И предупреждение, че бъдещето ще ни връхлети и трябва да бъдем готови! 


Ана-Мария Сотирова завършва специалност “Film” в University of Reading, както и магистратура “Film Studies” в University of Amsterdam. Автор е на статии в рубриката “Превод в ефир”, част от дейностите на платформата “Движещо се тяло”.

Този материал е създаден в рамките на проект Превод в ефир – рубрика, посветена на танц за екран или скрийнденс. Всеки месец каним професионалната и любителската аудитория, изкушена от тази интригуваща симбиоза между киното и танца, да се присъедини към нашите прочити, разговори и дискусии с активно практикуващи в това поле хореографи от страната и чужбина.
 
Проектът „Превод в ефир“ се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Публики“ 2020 г. и програма „Едногодишен грант“ 2021 г.

Видеография и референции:

Късометражен филм Circumstance 2020

Интервю със Сю Хийли, Australia Council for the Arts