Нашият артистичен директор и двигател на платформата Moving Body Искра Проданова гостува на Фокус Кино Танц на 18 април, от 19 ч в ОКИ “Красно село”, бул. „Цар Борис III“ 41.

Искра е хореограф, изпълнител, фасилитатор по танци и движения и двигател на платформата Moving Body. Тя работи и твори предимно в областта на съвременния танц и пърформанс, но се движи и около визуалните изкуства и звука. Искра разглежда тялото като феноменологична концепция, експериментира с използването на различни медии и медийни носители (експериментални видео и аудио инсталации, фотографски изображения и др.), изследва начина, по който те се свързват и взаимодействат с тялото.

Нейните артистични търсения са свързани с въпросите „На къде се движим? Какво ни задвижва? Как се движим от индивидуално към колективно тяло? Как се движим по времето на катастрофа?“ Именно тези въпроси са и движещата сила на платформата Moving Body. Ежегодно платформата представя програма с представления, уъркшопи, селекция филми от танц за екран, които Искра курира и журира, както и месечна рубрика Превод в ефир, курирана от Светлозара Христова, посветена на танц за екран, в която се провеждат разговори със селектираните и наградени артисти, пишат се статии и се обсъждат теми свързани с това направление в изкуството.


Последвайте нашите канали за всички новости около платформата:

Facebook.com/movingbodyfestival

Instagram.com/moving_body

Youtube.com/MovingBodyPlatform

Vimeo.com/movingbodyfestival