Проект
Тази серия от фотографии е създадена по време на първия Ковид-19 локдаун в Италия. През първите седмици от изолацията си в дома си Кика прочита доклад на ООН за увеличаването на случаите на домашно насилие над жени по време на карантината, тревожна тенденция, случваща се в целия свят, от САЩ до Бразилия, от Сингапур до Германия. ООН нарича това пандемия в сянка. Кика се обръща към митове, приказки и световна литература, за да илюстрира проблемите на фемицида, изнасилването и домашното насилие над жени, както и да подчертае историческата борба на жените за творческа изява, самоопределение и автономия над телата им. Всички тези проблеми изглеждат засилени в затвореното пространство на локдауна. Кика използва тялото си, за да разкаже тези истории, разпознавайки ограниченията, поставени върху женските тела от очакванията на обществото и мъжкото насилие; както и в името на мнозина хора, изправени сами пред изолацията – скромен принос, който да вдъхнови хората да създават дори в уединение.

Био
Кика Томази е фотограф, базирана е между Аржентина и Италия. Нейният опит като танцов изпълнител, както и изящният й визуален усет като художествен ръководител, допринасят за висцерално усещане на нейните творби; за историите, които те разказват, комбинирането на движение и място, за да бъдат създадени многопластови и тихо драматични образи, поразителни и въздействащи.

https://www.kiccatommasiphotography.com/
https://www.instagram.com/kiccatommasi/


Project
This series was created during the first Covid-19 lockdown in Italy. In the first weeks of being confined to her home, Kicca read a UN report about the increase in cases of domestic violence against women during quarantine, a disturbing trend consistent throughout the world, from USA to Brazil, Singapore to Germany. The UN calls this a Shadow Pandemic. Kicca turned to myths, fairy tales and world literature to illustrate issues of femicide, rape and domestic violence against women, as well as to highlight women’s historic struggle for creative expression, self determination and autonomy over their bodies. All these issues seemed amplified in the confined space of lockdown. Kicca used her body to tell these stories in acknowledgement of the limits placed on women’s bodies by society’s expectations and male violence, as well as for the many facing isolation alone, a humble contribution to inspire people to create even in solitude.

Bio
Kicca Tommasi is a fine art photographer based between Argentina and Italy. Her background as a dance performer as well as her refined visual sense as art director all contribute to give her work a visceral sense of storytelling, movement and place which combine to make multilayered and quietly dramatic images, which are striking as well as haunting.

https://www.kiccatommasiphotography.com/
https://www.instagram.com/kiccatommasi/