По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал „Движещо се тяло“ 2021г.?
Той не само показва завладяващо взаимодействие на човешки тела, но и неразривната връзка между тялото и пространството-време, и в крайна сметка между танца и зрителя, като преплита с артистична прецизност принципите на китайското бойно изкуство Винг Чун и геометрията на базовите ДНК двойки.

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
Скрийнденс проект, създаден от хореографите и танцьори Чун Джан и Кай Стратман, с видеооператора Мауриц Ботгер. WHIRLING LADDER | BETWEEN е танцова продукция на YIBU Dance. Той не само показва завладяващо взаимодействие на човешки тела, но и неразривната връзка между тялото и пространството-време, и в крайна сметка между танца и зрителя, като преплита с артистична прецизност принципите на китайското бойно изкуство Винг Чун и геометрията на базовите ДНК двойки. Филмът улавя детайлите на това сценично представяне с вкус и вълнение, разкривайки собствения си видео характер и изявление по ясен и минималистичен начин.

Авторско представяне:
Чун Джан и Кай Стратман основават своя ансамбъл YIBU DANCE през 2019 г. „Yibu, Yibu“ означава „стъпка по стъпка“ на китайски. За двамата хореографи, които работят заедно от 2015 г., това е философията на тяхната етика и естетика. Техните експресивни хореографии са особено впечатляващи поради високото качество и дълбокия език на движението. Чун Джан и Кай Стратман са учили в Университета за изкуства „Фолкванг“, в Есен, Германия, и са завършили магистърска степен „Хореография“. Последните им продукции са номинирани през 2019 г. за наградата „Кърт Джос“, която Джан печели с творбата си „Being Far Away From“. Те усъвършенстват оригиналния си хореографски почерк, като включват голямо разнообразие от стилове – включително Poppin, LA style, балет, техника Jooss -Leeder, Laban / Bartenieff движенчески практики, бойни изкуства и пилатес, както и идеи и вдъхновения от I Ching, биология, механика, геометрия, математика и физика.

http://www.yibu.dance


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept:
It not only shows the compelling interaction of human bodies, but also the indissoluble connection between body and space-time and ultimately between dance and viewer, by interweaving the principles of Chinese martial art–Wing Chun and the geometry of DNA base pairs with artistic precision. 

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say?:
A screendance, created by choreographer, dancer Chun Zhang and Kai Strathmann, with videographer Maurits Boettger. WHIRLING LADDER | BETWEEN is a dance production from YIBU Dance. It not only shows the compelling interaction of human bodies, but also the indissoluble connection between body and space-time and ultimately between dance and viewer, by interweaving the principles of Chinese martial art–Wing Chun and the geometry of DNA base pairs with artistic precision. The movie captures the details of this stage performance with taste and excitement, showing its own character and statement in a clear and minimalist way.

Artist statement:
Chun Zhang and Kai Strathmann founded their ensemble YIBU DANCE in 2019. “Yibu, Yibu” means “step by step” in Chinese. For the choreographers, who have been working together since 2015, this is the philosophy of their ethics and aesthetics. Their expressive choreographies are particularly impressive due to their high quality of movement and their own profound movement language. Chun Zhang and Kai Strathmann both studied at the Folkwang University of the Arts, Essen, Germany and did their Masters in “Choreography”. Their final productions were nominated in 2019 for the Kurt Jooss Prize, which Zhang won with her piece „Being Far Away From“. They refine their original, choreographic handwriting by incorporating a wide variety of styles – including Poppin, LA style, ballet, Jooss-Leeder technique, Laban / Bartenieff movement studies, martial arts and Pilates as well as ideas and inspirations from I Ching, biology, mechanics , geometry, mathematics and physics.

http://www.yibu.dance