В музей на съвременното изкуство е донесена картина, която екипът окачва по грешен начин. В края на деня те осъзнават какво са направили и поправят изложението. Но посетителите на музея, които я виждат през деня, все пак oценяват нейната стойност, макар да не са в знание, че рамката е наобратно.

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
Погледнете я наобратно!


In a modern art museum, a painting brought for display is mistakenly hung by the museum staff. End of the day, they notice their mistake and correct the frame. But the visitors who see it throughout the day still determine the value of the work, even though they do not know that the frame was upside down. 

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say?
Look at it the other way around!