По какъв начин този филм отговаря на концепцията на фестивал Движещо се тяло 2021г.?
Taiao (POIPOI) съчетава маорската, китайската и тибетската култури в танцов филм. Дакини е тантрично божество, описано като женско олицетворение на просветлена енергия. В тибетския език Дакини се представя като Кхандрома, което придава значение на „тя, която пресича небето“ или „тя, която се движи в пространството“. Понякога името се превежда поетично като „небесен танцьор“ или „движещият се в небето“. Taiao за маорите значи „природа“ или „околна среда“.

Представете си, че това е текстът, съпровождащ вашата творба, изложена в галерия. Какво би описал той?
Taiao (POIPOI) съчетава маорската, китайската и тибетската култури в танцов филм. Дакини е тантрично божество, описано като женско олицетворение на просветлена енергия. В тибетския език Дакини се представя като Кхандрома, което придава значение на „тя, която пресича небето“ или „тя, която се движи в пространството“. Понякога името се превежда поетично като „небесен танцьор“ или „движещият се в небето“. Taiao за маорите значи „природа“ или „околна среда“.

Авторско представяне:
Tанцовият филм TAIAO е дигитална молитва към Papatūānuku (Майката Земя в маорската култура). Той е зов към Природата, напомнящ за, и благославящ Живота, всички живи Същества и Майката Земя. „Трябва да се превърнем от живеещи на Земята към живеещи с нея“ – Tiokasin Ghosthorse.

https://www.goodcompanyarts.com


How does your work relate to Moving Body’s 2021 concept :
Taiao (POIPOI) brings together Māori, Chinese and Tibetan cultures in a new dance film. A dakini (Tibetan: khandro མཁའ་འགྲོ་མ་) is a tantric deity described as a female embodiment of enlightened energy. In the Tibetan language, dakini is rendered Khandroma which means ‘she who traverses the sky’ or ‘she who moves in space’. Sometimes the term is translated poetically as ‘sky dancer’ or ‘sky walker’. Taiao in te reo Māori translates as Nature or Environment. 

Imagine this is the text box next to your piece in a gallery. What would you like it to say?:
Taiao (POIPOI) brings together Māori, Chinese and Tibetan cultures in a new dance film. A dakini (Tibetan: khandro མཁའ་འགྲོ་མ་) is a tantric deity described as a female embodiment of enlightened energy. In the Tibetan language, dakini is rendered Khandroma which means ‘she who traverses the sky’ or ‘she who moves in space’. Sometimes the term is translated poetically as ‘sky dancer’ or ‘sky walker’. Taiao in te reo Māori translates as Nature or Environment. 

Artist statement: :
The TAIAO dance film is a digital prayer for Papatūānuku. It is a call to Nature, a reminder and a protection blessing to all Life, all Beings, and our Mother Earth. “We have to shift from living on the Earth, to living with her” Tiokasin Ghosthorse

https://www.goodcompanyarts.com